Some renaming to avoid spurious warnings on some old GCC versions.
authorThomas Pornin <pornin@bolet.org>
Mon, 14 Aug 2017 12:15:13 +0000 (14:15 +0200)
committerThomas Pornin <pornin@bolet.org>
Mon, 14 Aug 2017 12:15:13 +0000 (14:15 +0200)

No differences found