Some more renaming to avoid shadowing.
authorThomas Pornin <pornin@bolet.org>
Mon, 14 Aug 2017 17:55:34 +0000 (19:55 +0200)
committerThomas Pornin <pornin@bolet.org>
Mon, 14 Aug 2017 17:55:34 +0000 (19:55 +0200)
src/ec/ec_p256_m31.c

index b9826c3..ec22c3e 100644 (file)
@@ -535,17 +535,17 @@ square_f256(uint32_t *d, const uint32_t *a)
        }
 
        for (i = 17; i >= 9; i --) {
        }
 
        for (i = 17; i >= 9; i --) {
-               uint64_t x;
-
-               x = s[i];
-               s[i - 1] += ARSHW(x, 2);
-               s[i - 2] += (x << 28) & 0x3FFFFFFF;
-               s[i - 2] -= ARSHW(x, 4);
-               s[i - 3] -= (x << 26) & 0x3FFFFFFF;
-               s[i - 5] -= ARSHW(x, 10);
-               s[i - 6] -= (x << 20) & 0x3FFFFFFF;
-               s[i - 8] += ARSHW(x, 16);
-               s[i - 9] += (x << 14) & 0x3FFFFFFF;
+               uint64_t y;
+
+               y = s[i];
+               s[i - 1] += ARSHW(y, 2);
+               s[i - 2] += (y << 28) & 0x3FFFFFFF;
+               s[i - 2] -= ARSHW(y, 4);
+               s[i - 3] -= (y << 26) & 0x3FFFFFFF;
+               s[i - 5] -= ARSHW(y, 10);
+               s[i - 6] -= (y << 20) & 0x3FFFFFFF;
+               s[i - 8] += ARSHW(y, 16);
+               s[i - 9] += (y << 14) & 0x3FFFFFFF;
        }
 
        /*
        }
 
        /*